Wat is een VvE (Verenging van Eigenaren)?

Als je een appartement gaat kopen in een appartementencomplex krijg je te maken met de Vereniging van Eigenaren (VvE). Vanaf het moment dat je het appartement koopt wordt je namelijk automatisch lid van de vereniging.

Naast dat je zelf jouw eigen appartement onderhoud zal er ook onderhoud gepleegd moeten worden aan gezamenlijke delen van het gebouw. Hierbij bedoelen we niet alleen de gezamenlijke ruimtes, maar voornamelijk zaken zoals de leidingen, het dak en andere belangrijke zaken van het gebouw.

Wil je graag weten wat je te wachten staat wanneer je in een appartement gaat wonen en wat je rechten en plichten zijn volgens de VvE? Lees dan vooral even met ons mee, want wij leggen het je haarfijn uit.

Het kopen van een appartement

Bij het kopen van een appartement komt meestal meer kijken dan je denkt. Zo kunnen appartementen pas worden verkocht nadat het complex juridisch is opgesplitst in aparte delen, ook wel losse appartementsrechten genoemd. Dit wordt door een notaris opgenomen in de splitstingsakte.

Als je een appartement koopt, koop je als het ware een appartementsrecht. Dit geeft je recht op één deel van het complex (appartement) en toegang tot de gezamenlijke ruimtes. Bij de koop van een appartement ontvang je daarom de volgende documenten:

 1. Eigendomsakte
 2. Splitsingsakte
 3. Splitsingsreglement
Heb je een vraag voor ons?
Ik heb een vraag formulier
Waarom kiezen voor InspectieBaas?
 • Keuring volgens geldende normeringen;
 • Voorkom vertraging in het afbouwproces;
 • Grote gebreken worden inzichtelijk vóór de eindoplevering;
 • Tekortkomingen worden direct door de aannemer gedocumenteerd!

Eigendomsakte

In de eigendomsakte staat beschreven wie de koper en verkoper is van het appartement en voor hoeveel je het appartement hebt gekocht. De eigendomsakte is ook jouw bewijs van eigendom en verleent je het recht om het appartement te bewonen en/of verkopen.

Splitsingsakte

In de splitstingsakte staat vermeld hoe het complex is opgedeeld. Hierin zie je ook welk deel van het complex eigendom is van jou. Op basis hiervan wordt namelijk de bijdrage van de servicekosten bepaald. Ook staat omschreven welke delen van het gebouw privégedeeltes (andere appartementen) zijn en welke delen behoren tot de gezamenlijke ruimtes.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat omschreven hoe de Vereniging van Eigenaars functioneert en wat de gezamenlijk afgesproken rechten en plichten zijn van de bewoners. Als lid van de VvE heb je hier zelf ook inspraak in door aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Is het verplicht om lid te worden van een VvE?

Wanneer je een appartement koopt in een gebouw met meerdere appartementen, wordt je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. De deelname aan de VvE is wettelijk verplicht aangezien je met meerdere eigenaren een pand deelt.

In dat geval zal je dus ook samen, met de andere eigenaren, kunnen zorgen voor het pand. Het kopen van een appartement in een appartementencomplex kun je zien als het kopen van een aandeel in het gebouw.

Wat doet een VvE?

Een VvE behartigt de belangen van alle appartementseigenaren in een appartementencomplex. Zij hebben als taak om het gebouw, de gezamenlijke ruimtes en de grond te beheren en onderhouden. Het beheren van het gebouw komt vaak neer op het beslissen over onderhoud.

Naast dat zijn verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het gebouw hebben zij ook zeggenschap over de gezamenlijke ruimtes. In een regelement stellen zij op wat de regels zijn omtrent het gebruik van de gezamenlijke ruimtes zodat hier door alle eigenaren zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Actieve VvE

Een actieve Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur van één of meerdere personen. Dit kan één van de appartementseigenaren zijn, maar mag volgens de wet ook iemand van buitenaf zijn.

De actieve VvE houdt minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin worden alle belangrijke zaken besproken omtrent het appartementencomplex en er wordt verantwoording afgelegd over het financiële beheer door het bestuur.

Iedere eigenaar van een appartement in het desbetreffende gebouw mag bij deze vergadering aanwezig zijn. Om deze reden is het ook verplicht om lid te worden van de Vereniging van Eigenaars zodat je zeggenschap hebt over het beheer en onderhoud van het complex.

Slapende VvE

Volgens de wet dient een VvE altijd actief te zijn. Echter zien we in de praktijk nog steeds dat er een aantal VvE’s slapend zijn. Dit wil zeggen dat er geen Algemene Ledenvergadering plaatsvindt en dat er vaak geen bestuur en/of voorzitter aanwezig is.

Wanneer er niet wordt overlegt over het beheer en het onderhoud van het complex kan dit leiden tot achterstallig onderhoud van het gebouw. Sinds 2018 is daarom elke VvE verplicht om jaarlijks een minimaal bedrag voor onderhoud te reserveren.

Kun je een slapende VvE actief maken?

Het kan zijn dat je in een appartementencomplex gaat wonen waarvan de Vereniging van Eigenaren niet actief is. Of je gaat jouw appartement verkopen, terwijl de VvE slaapt. In beide gevallen kan het een slimme zet zijn om de VvE weer actief te maken.

Om een Vereniging van Eigenaren weer actief te maken zal er een eerste vergadering ingepland moeten worden. Neem hiervoor contact op met de medebewoners van het complex en plan een datum. Bespreek tijdens de eerste vergadering de belangrijkste zaken om de VvE weer actief te maken, zoals:

 • Wie wordt de bestuurder of voorzitter van de VvE?
 • Wie gaat de VvE inschrijven in het handelsregister (KVK)?
 • Wie opent de gezamenlijke bankrekening en waar gaan we deze openen?
 • Wie stelt het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op en maakt een begroting?

Nadat de eerste stappen in werking zijn gezet is het een kwestie van het inplannen van een ledenvergadering op een vast moment. Vaak is het nog lastig om een VvE actief te houden.

Servicekosten VvE

Als eigenaar van een appartementsrecht ben je verplicht om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het appartementencomplex. Naast dat je jouw eigen appartement onderhoud zal er ook onderhoud plaats moeten vinden om het gehele gebouw in goede staat te behouden.

De servicekosten bestaan niet alleen uit kosten voor onderhoud, maar ook voor de opstalverzekering en het schoonmaken van de gezamenlijke ruimtes. In de Ledenvergadering kan ook besproken worden dat het schoonmaken van de ruimtes gedaan wordt door de bewoners.

De daadwerkelijke servicekosten worden uiteindelijk bepaald door de Vereniging van Eigenaren. Er zijn een hoop factoren die mee wegen voor de uiteindelijke hoogte van de kosten. Dit wordt bepaald aan de hand van de begroting en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

Begroting van de VvE

De begroting van een VvE is een financieel plan voor het komende jaar. Hierin worden alle verwachte en terugkomende kosten opgesteld voor onder andere tuin onderhoud, schoonmaak van algemene ruimtes, groot onderhoud en nog veel meer. Al deze kosten worden ook beschreven in het Meerjaren Onderhoudsplan.

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van de VvE

In het Meerjaren Onderhoudsplan wordt al het onderhoud van een gebouw beschreven voor een langere periode, meestal 15 tot 20 jaar. Hierin staat vermeld welke (onder)delen van het complex op de korte termijn onderhoud nodig hebben met daarbij een schatting van de kosten voor het onderhoud.

Mocht er geen Meerjaren Onderhoudsplan aanwezig zijn? Dan is het raadzaam om een bouwkundige langs te laten komen. Hij/zij zal een conditiemeting uitvoeren om te bekijken wat de bouwtechnische staat van het gebouw is. Aan de hand van zijn/haar bevindingen kan er een MJOP opgesteld worden voor het complex en de servicekosten worden bepaald.

Wat kan InspectieBaas voor je betekenen?

Als je een appartement gaat kopen en je te maken krijgt met een VvE is het goed om te weten hoe het in elkaar zit. Bovendien kan het slim zijn om van te voren een bouwkundige keuring uit te laten voeren voordat je het appartement koopt. Onze Inspectiebazen helpen je hier graag bij.

Zij zullen samen met jou het appartement en de gemeenschappelijke delen van het complex inspecteren. Zo ben je beter op de hoogte van de bouwtechnische staat van het gebouw en weet je ongeveer wat je de komende jaren kunt verwachten qua servicekosten.

Plan een belafspraak in met één van onze Inspectiebazen en bekijk wat wij voor jou kunnen betekenen. Een appartement koop je namelijk niet zomaar even.

Blijf op de hoogte van ons nieuws