Omgevingsvergunning

Ben je van plan om binnenkort te gaan bouwen, verbouwen of te slopen? Dan is het meestal noodzakelijk om hier een omgevingsvergunning voor aan te vragen. Dergelijke activiteiten zal je namelijk moeten melden bij de gemeente en er zal vaak ook een vergunning voor aangevraagd moeten worden.

Een vergunning om te bouwen, slopen of verbouwen wordt ook wel een omgevingsvergunning genoemd. Maar voor welke activiteiten moet je er een aanvragen en waar kun je dit doen? We vertellen je er op deze pagina alles over!

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk dat voor hinder kan zorgen omtrent mens en milieu.

De vergunning vraag je aan via de gemeente of via Omgevingsloket.nl. Vervolgens zullen gemeenteambtenaren de aanvraag beoordelen en bepalen of je wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

Waar kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op twee verschillende manieren, namelijk via de website van de gemeente of via Omgevingsloket.nl. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven die een vergunning nodig hebben voor bouwwerkzaamheden.

Op de site kun je ook een vergunningscheck uitvoeren om te kijken of je überhaupt een vergunning nodig hebt voor de bouwactiviteiten. Daarnaast is het mogelijk om de status van een vergunningsaanvraag te volgen en te kijken of deze al is goedgekeurd.

Heb je een vraag voor ons?
Ik heb een vraag formulier
Waarom kiezen voor InspectieBaas?
 • Keuring volgens geldende normeringen;
 • Voorkom vertraging in het afbouwproces;
 • Grote gebreken worden inzichtelijk vóór de eindoplevering;
 • Tekortkomingen worden direct door de aannemer gedocumenteerd!

Wanneer beslist de gemeente over de aanvraag?

Ben je op de korte termijn van plan om te gaan bouwen, verbouwen, slopen of andere bouwactiviteit te verrichten? Zorg er dan voor dat je op tijd een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, mits je er een nodig hebt.

In de meeste gevallen zal een simpele aanvraag doorgaans binnen 8 weken beoordeeld worden door de gemeente. Mocht het om een complexere kwestie gaan? Dan kun je al gauw rekenen op een periode van 6 maanden. Wees daarom altijd op tijd met de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voor welke activiteiten moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

In Nederland dien je voor diverse bouwactiviteiten een zogeheten omgevingsvergunning aan te vragen. Dit is een vergunning die je nodig hebt om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren. Hieronder hebben we alle activiteiten opgesteld waar je een vergunning voor nodig hebt:

 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties;
 • Sloopwerkzaamheden;
 • Het kappen van een boom of meerdere bomen;
 • Maatregelen voor brandveiligheid in gebouwen;
 • Aanleg van een inrit of uitrit;
 • Plaatsing van tijdelijke voorwerpen op openbare weg;
 • Bevestiging van een reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand;
 • Bevestiging van een alarmsysteem in een bedrijfspand;
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde;
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden;
 • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten;
 • Milieubelasting van uw bedrijf;
 • Ontheffing van de Flora- en faunawet.

Heb je altijd een vergunning nodig?

Veel mensen denken vaak dat je voor alles wat je aan een woning of bedrijfspand veranderd een omgevingsvergunning nodig hebt, maar dit is niet altijd het geval.

Voor sommige onderhoudswerkzaamheden of verbouwingen heb je namelijk geen vergunning nodig vanuit de gemeente. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals het vervangen van kozijnen of het verbouwen van de badkamer.

Het verbouwen van de badkamer is namelijk geen verbouwing waardoor er hinder ontstaat voor mens en milieu. Een omgevingsvergunning is meestal alleen nodig voor werkzaamheden aan de buitenzijde (of in de tuin) van een woning of pand.

Wat te doen als de omgevingsvergunning wordt afgewezen?

Word de aanvraag voor een omgevingsvergunning afgewezen? Dan kun je een aantal dingen doen. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan is het mogelijk om schriftelijk bezwaar in te dienen bij de gemeente. Leg in dat geval duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

Zodra je het bezwaar hebt ingediend bij de gemeente zal er weer enige tijd overheen gaan voordat je reactie krijgt. In het geval van goedkeuring hoef je niets meer te doen en kom je dus alsnog in aanmerking voor de omgevingsvergunning. In sommige gevallen wordt het bezwaar echter (gedeeltelijk) afgewezen.

Mocht dit het geval zijn? Dan kun je tot 6 weken na het besluit in beroep gaan tegen de gemeente door een beroepsprocedure omgevingsvergunning te starten. Houd er in dit geval wel rekening mee dat het een jaar kan duren voordat de rechter uitspraak doet. Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je als laatste middel nog in hoger beroep gaan.

Gedoogbeschikking

Is het voor jou niet mogelijk om te voldoen aan de wetten en regels om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning? Geen zorgen, dit betekent niet direct dat het onmogelijk is om de bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden te verrichten. Onder bepaalde omstandigheden kun je bij een overheidsorganisatie namelijk een gedoogbeschikking aanvragen.

Een gedoogbeschikking stelt je in staat om een activiteit uit te voeren waar je geen vergunning voor hebt. Je komt meestal in aanmerkring voor een gedoogbeschikking wanneer er sprake is van een overgangssituatie of overmacht.

Wat kan InspectieBaas voor je betekenen?

Bij InspectieBaas streven wij ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te informeren over lastige onderwerpen met betrekking tot wonen. In Nederland gelden er namelijk veel wetten en regels die ooit lastig te begrijpen zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om dit te vertalen naar meer begrijpelijke taal die iedereen snapt.

Ben je van plan om binnenkort te gaan bouwen, verbouwen of slopen, en heb je hiervoor een vergunning nodig? Dan zal je deze aan moeten vragen via de site van de gemeente of via Omgevingsloket.nl. Helaas kunnen wij jou hier niet bij helpen, maar wel bij het bouwen of verbouwen.

Mocht het namelijk een groot project betreffen waarbij veel afzonderlijke partijen betrokken zijn? Dan kan bouwbegeleiding wellicht goed van pas komen. Wij zullen dan fungeren als tussenpersoon en de het project in goede banen leiden.

Het contact met een aannemer is namelijk niet altijd even makkelijk en al helemaal niet wanneer er veel verschillende partijen betrokken zijn. Plan daarom nu een belafspraak in met één van onze Inspectiebazen om de mogelijkheden te bespreken!

Blijf op de hoogte van ons nieuws