Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Als je in een appartementencomplex woont ben je verplicht om lid te worden van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de andere bewoners zorg je er dan voor dat bepaalde zaken voor het complex geregeld worden, zoals het onderhouden van gemeenschappelijke delen.

Om een beeld te krijgen van de kosten die gemaakt moeten worden voor planmatig onderhoud is het verstandig om een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te maken. Zo weet je wat er gezamenlijk aan de kant gezet moet worden om dergelijk onderhoud uit te voeren. Bovendien geeft een Meerjarenonderhoudsplan inzicht in welk onderhoud er wanneer uitgevoerd zal moeten worden.

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan?

Een Meerjarenonderhoudsplan, ook wel MJOP genoemd, is een rapport waarin staat vermeld wanneer er bepaald onderhoud uitgevoerd moeten worden. Ook de kosten voor het onderhoud staan hierin vermeld, zodat je samen met de Vereniging van Eigenaren weet hoeveel geld er gereserveerd moet worden.

Het geplande onderhoud voor de gemeenschappelijke zaken van het appartementencomplex is de verantwoordelijkheid van alle bewoners. Daarom ben je verplicht om lid te worden van een VvE zodat je dit samen kunt regelen. Meestal wordt een MJOP opgesteld voor 10, 15 of zelfs 30 jaar, maar het is aan te raden om het plan om de 2-3 jaar te herzien en te actualiseren.

Heb je een vraag voor ons?
Ik heb een vraag formulier
Waarom kiezen voor InspectieBaas?
 • Keuring volgens geldende normeringen;
 • Voorkom vertraging in het afbouwproces;
 • Grote gebreken worden inzichtelijk vóór de eindoplevering;
 • Tekortkomingen worden direct door de aannemer gedocumenteerd!

Wat staat er in een Meerjaren Onderhoudsplan?

In het Meerjaren Onderhoudsplan zijn drie onderdelen van groot belang. Zo moet er een duidelijk beeld gevormd worden van welke bouwdelen wanneer vervangen of hersteld moeten worden en wat de kosten hiervoor zullen zijn. Zo kan er voldoende geld gereserveerd worden en zal groot onderhoud altijd uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zullen we de drie onderdelen van een MJOP verduidelijken:

 • Om welk bouwdeel gaat het: in het MJOP moet duidelijk zijn om welk specifieke bouwdeel van het complex het precies gaat, bijvoorbeeld de gevel, kozijnen, dak, lift of trappenhuis.
 • Wanneer moet een bouwdeel vervangen of hersteld worden: in het MJOP moet duidelijk vermeld staan hoe lang een specifiek bouwdeel mee gaat en om de hoeveel tijd het deel vervangen of hersteld moet worden.
 • Wat zijn de kosten voor het onderhoud aan het bouwdeel: in het MJOP zal er per bouwdeel duidelijk aangegeven moeten worden wat de kosten zijn voor het vervangen of herstellen ervan (onderhoudskosten).

Het is uitermate belangrijk dat alle gemeenschappelijke zaken van een woningcomplex opgenomen worden in het Meerjarenonderhoudsplan. Zo worden alle kosten voor onderhoud voor de komende 10, 15 of 30 jaar in beeld gebracht en is er bekend wat er gereserveerd moet worden.

Welke zaken worden opgenomen in een MJOP VvE?

In een MJOP VvE wordt voornamelijk het grote onderhoud van gezamenlijke delen van een wooncomplex opgenomen. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Onderhoud aan de gevel;
 • Onderhoud aan de kozijnen;
 • Onderhoud aan de buitendeuren;
 • Onderhoud aan het dak;
 • Onderhoud aan elektrische delen, zoals verlichting;
 • Onderhoud aan het trappenhuis en/of de lift;
 • Onderhoud aan parkeergelegenheden, indien aanwezig;
 • Periodieke schoonmaak van gezamenlijke ruimtes.

Het is goed om als Verenging van Eigenaars te weten wat de kosten zullen zijn voor onderhoud aan bovenstaande bouwdelen van de woning. Zo weet je hoeveel geld er ongeveer aan de kant gezet moet worden en wanneer bepaald onderhoud uitgevoerd moet worden.

Conditiemeting in combinatie met onderhoudsplanning

In een Meerjarenonderhoudsplan wordt de levensduur van alle bouwdelen van het complex benoemd. Dit kan echter een vertekend beeld geven omdat hierbij de huidige staat van de bouwdelen niet wordt meegenomen als factor.

Het kan daarom als VvE een verstandige keuze zijn om een conditiemeting (NEN 2767) van het complex te laten maken, voornamelijk wanneer het complex al wat ouder is. Voor een nieuwbouw complex is dit niet per se nodig, mits je direct een MJOP laat opstellen. Toch kan het geen kwaad om een conditiemeting uit te laten voeren.

Vaststellen van de reservering voor onderhoud

Om achterstallig onderhoud in een woningcomplex te voorkomen doe je er goed aan om als VvE een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Je bent als VvE immers verplicht om een reservefonds op te bouwen voor onderhoud aan het complex. Dit fonds moet voldoende zijn om groot onderhoud uit te kunnen voeren en eventuele onverwachte gebeurtenissen op te vangen.

Een MJOP opstellen zal erbij helpen om de hoogte van de onderhoudsreservering te bepalen. Het vaststellen van de reservering kan hierdoor namelijk bepaald worden op basis van de verwachte onderhoudskosten voor de komende 10, 15 of 30 jaar.

Je kunt ook een MJOP laten opstellen door één van onze bouwkundige adviseurs. Met jarenlange ervaring op het gebied van bouwkundige inspecties weten wij precies welke zaken er opgenomen moeten worden in een Meerjaren Onderhoudsplan. Bovendien kunnen we je ook adviseren over extra bouwkundige keuringen die ervoor zorgen dat alle gebreken in kaart gebracht worden.

Meerjarenonderhoudsplan actualiseren

Een MJOP opstellen doe je in de meeste gevallen voor 10, 15 of 30 jaar, afhankelijk van de grootte van het appartementencomplex. Aangezien de kosten voor onderhoud, grondstoffen en belastingen na verloop van tijd kunnen wijzigen is het verstandig om het MJOP om de 3, 4 of 5 jaar te herzien en te actualiseren.

Het kan zijn dat de reservering voor bepaald onderhoud niet meer voldoende is en dat er een wijziging in het Meerjarenonderhoudsplan nodig is. De vaststelling van de hoogte van de bijdrage voor leden kan hierdoor veranderen. Echter voorkom je hiermee dat noodzakelijk onderhoud niet uitgevoerd kan worden.

Wat is een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan?

Naast een regulier Meerjarenonderhoudsplan kun je er als VvE ook voor kiezen om een duurzaam Meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen. Hierin kunnen energiebesparende maatregelen opgenomen worden die het wooncomplex duurzamer maken. Per energiebesparende maatregel zal er dan extra geld gereserveerd worden zodat er in de loop der jaren aan gewerkt kan worden.

Voor veel energiebesparende maatregelen zijn er subsidies beschikbaar, deze worden ook opgenomen in een groen Meerjarenonderhoudsplan. De subsidies worden dan van de verwachte kosten afgetrokken zodat je precies weet wat de kosten zullen worden voor het verduurzamen van het complex.

Als VvE is dit bevorderlijk voor de waarde van de appartementen en kunnen alle bewoners wellicht besparen op de energiekosten. Een win-win situatie voor iedere VvE. Hoe beter het energielabel van de appartementen, hoe meer er op de kosten bespaard kan worden.

Meerjarenonderhoudsplan laten opstellen door InspectieBaas

Ben je lid van een VvE en zou je graag een Meerjarenonderhoudsplan laten opstellen? Laat dit dan doen door onze deskundige Inspectiebazen. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van bouwkundige inspecties weten wij precies welke zaken belangrijk zijn en waar rekening mee gehouden moet worden wat betreft noodzakelijk onderhoud.

Naast het opstellen van een MJOP kunnen wij ook een bouwkundige inspectie uitvoeren om te bekijken wat de huidige staat is van bepaalde bouwdelen van het complex. Op basis daarvan kunnen we een duidelijker MJOP opstellen met daarin de kosten voor onderhoud op zowel de korte als lange termijn.

Meer weten over onze diensten en de mogelijkheden? Plan een belafspraak in met één van onze Inspectiebazen. Samen bekijken we wat er mogelijk is op basis van jouw wensen en bieden we advies op maat. Dat is namelijk de service van InspectieBaas.

Blijf op de hoogte van ons nieuws