Energielabel voor woningen

Een energielabel voor woningen laat zien hoe energiezuinig een huis is en wat er nog gedaan kan worden om de woning energiezuiniger te maken. Bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van een woning krijg je dan ook altijd te maken met een energielabel.

Maar wat is het precies, hoe werkt het en hoe vraag je er een aan? Op deze pagina gaan we je er alles over vertellen.

Wat is een energielabel woning?

Een energielabel voor huizen geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Het is bedoeld als stimulans voor bewoners om hun woning energiezuiniger te maken. Er zijn dan ook verschillende een aantal verschillende klassen waarbij energielabel G het minst zuinig is en energielabel A++++ het meest zuinig.

Oudere woningen zijn over het algemeen minder zuinig dan nieuwbouwwoningen, dit komt voornamelijk door verouderde technologie en bouwtechnieken. Energiebesparende maatregelen kunnen, in het geval van een oude woning, veel opleveren qua energiezuinigheid. Vaak verdien je dergelijke investeringen snel terug en de woning wordt ook nog eens meer waard.

Verschillende soorten energielabels

Naast dat het energielabel verschillende klassen kent zijn er ook nog eens twee verschillende soorten energielabels, namelijk een voorlopig energielabel en een definitief energielabel. Een voorlopig label is een schatting van de energiezuinigheid van een woning op basis van bepaalde factoren. Wil je echter weten wat je daadwerkelijke label is? Dan zal je een definitief label aan moeten vragen.

Heb je een vraag voor ons?
Ik heb een vraag formulier
Waarom kiezen voor InspectieBaas?
 • Keuring volgens geldende normeringen;
 • Voorkom vertraging in het afbouwproces;
 • Grote gebreken worden inzichtelijk vóór de eindoplevering;
 • Tekortkomingen worden direct door de aannemer gedocumenteerd!

Voorlopig energielabel

Een voorlopig energielabel geeft een schatting van de energiezuinigheid van een woning aan de hand van onveranderde woninggegevens. Zaken zoals het bouwjaar, woningtype, oppervlakte en nog enkele andere zaken bepalen in dit geval de energiezuinigheid van de woning. Het is dus een vereenvoudigd energielabel die op basis van een schatting wordt bepaald.

Heb je energiebesparende maatregelen getroffen? Dan zullen deze niet zijn meegenomen in het voorlopige energielabel. In dat geval zal je het voorlopige label dus om moeten zetten naar een definitief label.

Definitief energielabel

Een definitief energielabel geeft de daadwerkelijke energiezuinigheid van een woning aan. Naast de onveranderde woninggegevens worden eventuele energiebesparende maatregelen ook meegenomen in de bepaling van hoe energiezuinig de woning is.

Het definitieve energielabel is vaak bedoeld voor de kopers of huurders van een woning bij verkoop of verhuur. Hiermee kunnen de kopers namelijk zien hoe energiezuinig de woning is zodat ze ook een beeld krijgen van hoe hoog de energierekening zal worden. Een beter energielabel zorgt namelijk voor een lagere energierekening.

Is een energielabel verplicht?

Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning is de woningeigenaar verplicht om een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper. Hiermee krijgt de koper inzicht in de energieprestaties van de woning en ziet hij/zij direct waar verbetering mogelijk is qua verduurzaming.

Als een koper energiebesparende investeringen wilt meefinancieren in de hypotheek is het goed om te weten waar er ruimte zit voor verbetering. De hoogte van de hypotheekaanvraag kan dan namelijk duidelijk gespecificeerd worden op basis van het energielabel.

Wanneer de woningeigenaar geen energielabel beschikbaar stelt aan de koper of huurder van de woning, loopt hij/zij risico om een boete te krijgen. Eigenaren zijn namelijk bij wet verplicht om de koper of huurder inzicht te geven in de energieprestaties van een woning, dit heeft namelijk ook invloed op de waarde van een huis.

Definitief energielabel aanvragen

Wil je graag een definitief energielabel aanvragen? Dan zal er een energieadviseur langs moeten komen. De adviseur voert een inspectie uit en zal aan de hand van zijn bevindingen de energieprestaties van de woning bepalen en op basis daarvan een geldig energielabel maken.

Het geldig geregistreerd energielabel wordt toegevoegd aan de EP-online database waarna jij het energielabel kunt downloaden via MijnOverheid. Zodra je een woning gaat verkopen of verhuren dien je het energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder.

Energieadviseur vinden

Om een geldig energielabel te krijgen zal je eerst op zoek moeten gaan naar een gecertificeerde energieadviseur (EP-adviseur). Deze kun je vinden in het Centraal register techniek. Vraag hier één of meerdere offertes aan en bepaal welke adviseur je in wilt schakelen. Bevestig vervolgens de offerte en plan een afspraak in met de adviseur.

De energieprestatie-adviseur zal op de afgesproken datum langskomen en de woning ter plaatse opnemen. Het is belangrijk om hierbij aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk informatie over je woning ter beschikking hebt. Denk hierbij aan bouwtekeningen, maar ook documentatie/facturen over bijvoorbeeld zonnepanelen.

Na de inspectie zal de energieadviseur het afschrift van het energielabel in de EP-online database verwerken. Je kunt het energielabel vervolgens downloaden via MijnOverheid of je kunt de adviseur vragen om het label per mail naar je toe te sturen.

Hoe lang is een energielabel voor woningen geldig?

Het energielabel van je woning is 10 jaar geldig. De vervaldatum staat ook vermeld op het label en kun je dus altijd terugvinden. Mocht de bepalingsmethode voor energielabels veranderen? Dan geldt nog steeds je huidige energielabel.

De bepalingsmethode heeft betrekking op de manier waarop de energieklasse van een woning wordt bepaald. Geldige energielabels worden dan ook niet overgezet naar de nieuwe bepalingsmethode van de energieklasse.

Is je energielabel verlopen? Dan zal je bij de verkoop of verhuur van je woning een nieuw energielabel aan moeten vragen. Er zal dan weer opnieuw een energieadviseur langskomen die de woning opneemt en op basis van de energieprestaties een labelklasse vaststelt.

Hoe wordt de energieklasse van een woning bepaald?

De energieklasse van een woning worden bepaald aan de hand van de op dat moment geldende bepalingsmethode. Voorheen werd de NEN 7120 bepalingsmethode gehanteerd, maar sinds 1 januari 2021 is dit overgegaan naar de NTA 8800 methode. Deze methode wordt gebruikt voor het bepalen van de energieklasse voor woningen en utiliteitsgebouwen, zowel bestaand als nieuw.

Het definitieve energielabel wordt bepaald aan de hand van bepaalde normen en documenten met betrekking tot de woning. Hiervoor gelden de volgende normen en documenten:

 • NTA 8800

 • ISSO publicatie 82.1

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500

Wie mogen er een energielabel registreren?

Alleen erkende energieprestatieadviseurs mogen in Nederland een energielabel registreren op basis van de NTA8800. Zij zijn vakbekwaam en moeten zich houden aan allerlei regels. Een energielabel aanvragen bij een niet-erkend bedrijf is dus niet mogelijk.

Er zal altijd een EP-adviseur langs moeten komen de energieprestatiebepaling van de woning vast te stellen. Vervolgens kunnen zij het afschrift van het energielabel registreren in de landelijke database.

Hoe krijg je een beter energielabel?

Heeft jouw woning op dit moment een laag energielabel, omdat er bijvoorbeeld weinig tot geen energiebesparende maatregelen zijn getroffen? Dan zijn er diverse mogelijkheden om je woning zuiniger te maken. Hiermee zorg je ervoor dat je energiekosten lager worden en dat de woning meer waard wordt.

Bij oudere woningen zijn dergelijke investeringen over het algemeen sneller terugverdiend, aangezien ze een groot verschil kunnen maken. Maar wat voor maatregelen kun je treffen en hoe kun je een woning duurzamer maken? Hieronder hebben we ze voor je onder elkaar gezet:

 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Zonnepanelen en/of zonneboiler
 • Zuinigere cv-ketel
 • Dubbel- of driedubbel glas

Met bovenstaande maatregelen kun je jouw huis energiezuiniger maken en dus een beter energielabel krijgen. Wanneer je dergelijke maatregelen hebt getroffen is het wel van belang om een nieuw energielabel aan te vragen.

Moet elk gebouw een energielabel hebben?

Net zoals voor de meeste regels, gelden er in Nederland ook uitzonderingen met betrekking tot het energielabel. Zo zijn sommige gebouwen niet verplicht om een energielabel te hebben, maar hier gelden wel strenge regels voor. Zo hoeven de volgende gebouwen geen energielabel te hebben:

 • Tijdelijke gebouwen, zoals noodwinkels en noodlokalen
 • Gebouwen met een industriefunctie
 • Gebouwen die gebruikt worden voor religieuze activiteiten of erediensten, zoals een kerk of crematorium
 • Vrijstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50m²
 • Recreatiewoningen waarvan niet meer dan 4 maanden per jaar gebruik wordt gemaakt
 • Beschermde monumenten (bouwwerken met een historische waarde)

Voor dergelijke gebouwen/monumenten gelden speciale regels met betrekking tot het energielabel. Hierbij is het goed om te weten dat de regels bij verschillende type gebouwen uiteen kunnen lopen.

Blijf op de hoogte van ons nieuws